Rozwój technologii oraz powszechny dostęp do bezzałogowych statków powietrznych (BSP), nazywanych potocznie dronami, sprawia że jednostki BSP stały się prawdziwym zagrożeniem.
 
Drony mogą stać się zabójczą bronią wykorzystywaną nie tylko przez wojsko, ale coraz powszechniej również przez przestępców, terrorystów oraz sabotażystów. Mogą z łatwością transportować ładunki wybuchowe, być wykorzystywane do działalności szpiegowskiej, dostarczać narkotyki do więzień, a nawet zakłócać pracę lotnisk, portów morskich, elektrowni i rafinerii. Drony mogą stanowić zagrożenie dla obiektów wojskowych, infrastruktury krytycznej ale także dla bezpieczeństwa cywilnego. Dotychczas stosowane systemy zabezpieczeń nie były na to gotowe. Z tego powodu jednostki wojskowe oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo sektora przemysłowego oraz publiczne są szczególnie zainteresowane wdrożeniem skutecznych rozwiązań zabezpieczających ich przed atakami dronów.

HAWK to kompleksowe, adaptowalne i skalowalne rozwiązanie odpowiadające na zagrożenia jakie mogą nieść ze sobą ataki dronów

Celem systemu HAWK jest wykrycie obcego drona przed wtargnięciem do strefy chronionej oraz jego skuteczna neutralizacja. Multisensoryczny system oparty o technologie radarowe, radionamierniki, sensory akustyczne, kamery oraz neutralizatory zapewnia stuprocentowe zabezpieczenie strefy chronionej.
Główne cechy HAWK
Wielosensorowość
system HAWK ma zintegrowane różne technologie detekcji – radary, radionamierniki, kamery, oraz neutralizacji – technologie aktywne i pasywne.  Uwaga: nie ma jednego uniwersalnego systemu antydronowego! Inny system zapewni skuteczność ochrony antydronowej na lotnisku, a inny na imprezie masowej. Konfiguracja sensorów systemu HAWK zależy od wymagań związanych z obszarem chronionym i od potrzeb użytkownika.
Fuzja danych
dane z różnych podsystemów są zintegrowane, zastosowano jednakową trajektorię dla wykrytego obiektu.
Łatwość obsługi
system wyposażony jest w narzędzie wspomagające użytkownika w wyznaczaniu strefy detekcji, klasyfikacji i neutralizacji oraz wymaga jedynie krótkiego szkolenia polegającego na analizie sytuacji w sytuacji alarmu.
Skalowalność
otwarta architektura pozwala na rozbudowę systemu o kolejne sensory
i efektory w dowolnym momencie.
Tryby pracy
możliwość konfiguracji poziomów dostępu do wybranych funkcji systemu.
Konfiguracje Systemu HAWK
Wersja stacjonarna
Przeznaczona dla ciągłej ochrony wybranego obiektu lub obszaru np. budynku, zakładu, lotniska, stadionu, czy więzienia. System wielosensorowy składający się z różnych technologii m.in. radarów, radionamierników, neutralizatorów, modułów przejmujących kontrolę nad dronem zapewniający wysoką skuteczność detekcji i neutralizacji dronów naruszających chronioną przestrzeń. 
Radar wykrywający drony
Wersja mobilna systemu antydronowego HAWK
Wersja mobilna
Wersja przeznaczona do ochrony zarówno obiektów, imprez masowych, jak i innych miejsc lub zgromadzeń zlokalizowanych w przestrzeni publicznej. To rozwiązanie sprawdza się również w przypadku patrolowania dużych przestrzeni np. granic. Wszystkie elementy systemu zamontowane są na pojeździe umożliwiając pracę w każdych warunkach. 
Wersja przenośna
Wersja przeznaczona do czasowej ochrony miejsc i obiektów. Cechuje ją łatwość montażu oraz demontażu wszystkich elementów systemu. Centrum monitorowania i neutralizacji dronów zainstalowany jest na urządzeniu przenośnym, mieszącym się w walizce lub plecaku. 
Neutralizator ręczny NH3

Zobacz więcej

Back to Top