Hertz New Technologies dostarcza zaawansowane rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa oparte na technologiach Hertz Systems, firmy, która od ponad 30 lat zajmuje się innowacjami technologicznymi. 

Oferujemy rozwiązania anty-dronowe, systemy GPS oraz systemy bezpieczeństwa domowego (alarmy i zabezpieczenia). Wyróżniamy się kompleksowym podejściem dopasowanym do specyfiki klienta: od eksperckiej diagnozy, przez projektowanie rozwiązania, aż po instalację, testy, uruchomienie, konserwację i serwis. 

Nasze rozwiązania znajdują zastosowania zarówno w zabezpieczeniu infrastruktury krytycznej, obiektów strategicznych 
z punktu widzenia obronności kraju, imprez masowych oraz ochronie VIP. 
​​​​​​​
Back to Top