Na pierwszym miejscu stawiamy zdrowie i komfort pacjenta. 
Nasze rozwiązania zapewniają wsparcie placówek medycznych w opiece nad seniorami oraz osobami przewlekle chorymi, których stan wymaga częstych konsultacji oraz stałego monitorowania wyników. 
Hertz New Technologies stworzył system zintegrowany z dedykowanymi urządzeniami do monitorowania stanu pacjentów, tak aby wszystkie dane stale i na bieżąco były przesyłane do lekarza prowadzącego. W przypadku zmiany wyników lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, lekarz ma możliwość szybkiego zareagowania bez konieczności umawiania wizyty w placówce. 
Jest to doskonałe rozwiązanie w czasach pandemii. Pacjent pozostaje pod opieką specjalistów, a leczenie odbywa się w domu pacjenta bez narażania go na zakażenie COVID-19.  Chory pozostaje w domu, środowisku dobrze mu znanym, bez izolacji od najbliższych. 
W zależności od potrzeb placówki dobieramy odpowiednie urządzenia i dopasowujemy system, tak aby był łatwy w obsłudze, zarówno dla lekarzy jak i samych pacjentów. Wszystkie urządzenia monitorujące są tak dopasowane by pacjent nie odczuwał dyskomfortu i w łatwy sposób mógł konsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym. 

Zobacz więcej

Back to Top