Praca ratowników medycznych wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Jest zawodem wybieranym z powołania, społecznie bardzo ważnym i potrzebnym.
Trwająca od ponad roku pandemia COVID-19 przyczyniła się do znaczącego wzrostu wezwań karetek do domów pacjentów. Jednocześnie dodatkowe zagrożenia zarażeniem korona wirusem przyczyniło się do wzrostu poziomu stresu wśród personelu medycznego (przeciążenie systemu, duże ryzyko zarażenia, obejmowanie kwarantanną całych zespołów). 
To wszystko unaoczniło potrzebę systemowego wsparcia Systemu Ratownictwa Medycznego. Odpowiedzią na tę sytuację jest System Wsparcia Ratownictwa Medycznego (SWRM) oferowany przez Hertz New Technologies. 
Wykorzystujemy najnowsze technologie do zwiększania bezpieczeństwa i efektywności naszych klientów. 
Projekt SWRM  obejmuje stworzenie zdalnych central, dzięki którym możliwe będzie efektywne wykorzystanie niewystarczających zasobów lekarzy medycyny ratunkowej do całodobowego wsparcia ratowników medycznych. System jest również doskonałym orężem w walce z chorobami zakaźnymi, w tym COVID-19 poprzez zminimalizowanie ryzyka zarażenia lekarzy medycyny ratunkowej oraz ratowników medycznych.
SWRM powstał we współpracy z lekarzem specjalistą medycyny ratunkowej, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny ratunkowej, Andrzejem Szmitem.
Główne elementy systemu SWRM:
 system łączności bezprzewodowej między ratownikami medycznymi oraz zdalnie z lekarzem medycyny ratunkowej
• system wspomagania komunikacji z pacjentem (poprzez głośnik i mikrofon), system łączności z telefonem komórkowym z możliwością głosowego wybierania numerów i odbierania rozmów – obecnie są problemy komunikacji z uwagi na ograniczenia wynikające ze stosowanych przez medyków masek, przyłbic i ochronnych kombinezonów
• bezprzewodowy stetoskop i odsłuch w słuchawkach ratownika medycznego (unika się zdejmowania ubioru ochronnego 
i ponownej dezynfekcji oraz możliwości zarażenia się ratownika medycznego obsługującego standardowe słuchawki lekarskie) oraz zdalnie przez lekarza medycyny ratunkowej
• bezpośredni wgląd w miejsce akcji, dzięki transmisji obrazu z kamery ratownika do Centrum SWRM
• stabilne połączenie głosowe z ratownikiem, dzięki łączności GSM i satelitarnej
• możliwość zdalnego odczytu w Centrum SWRM przez lekarza medycyny ratunkowej przyrządów diagnostycznych, używanych na miejscu akcji, dzięki transmisji danych
Główne zalety SWRM:
• znaczne ograniczenie zarażania się COVID-19 przez lekarzy ratownictwa medycznego oraz ratowników medycznych
• 24h/dobę wsparcie on-line przez dyżurującego lekarza medycyny ratunkowej (decyzyjność, konsultacje) udzielane ratownikom medycznym podczas akcji ratowniczych. Lekarz dyżurujący podczas dyżuru może nadzorować nawet 10 zespołów ratowników medycznych
• zwiększenie odporności  Systemu Ratownictwa Medycznego na braki kadrowe, szczególnie kadry lekarskiej
• wprowadzenie innowacji i rozwój technologii ratownictwa medycznego

Zobacz więcej

Back to Top